Onsdagen den 6/6

Sveriges Nationaldag
Onsd 6/6
är gymmet bemannat 9-13
Tagg 05-23
Välkommen!