Personalen

Här hittar du samtliga i vår personalstyrka, allt från det administrativa till våra instruktörer.

Ledning & Reception

Yoga instruktörer

Tabata/AfterWorkOut

GymIntro/MT