Antidoping policy

Antidoping

Mjölby Träningstudio tar helt avstånd från, och förbjuder doping och användandet av otillåtna preparat på vår anläggning. Detta gäller såväl personal som aktiva hos oss.

Med doping menar vi alla otillåtna preparat i syfte att höja prestationsförmågan och som definierats av World Antidoping Agency (engelsk sida). Läs mer om doping på PRODIS – Prevention av dopning i Sverige

Mjölby Träningstudio ska i alla avseenden förespråka en ren och hälsosam träning. Alla våra anställda ska vara medvetna om vår policy och det ska alltid finnas kunnig personal till hands för att hantera situationer där misstanke eller missbruk identifierats.

Mjölby Träningstudio ska via medlemskontakt, på vår hemsida och med en god kommunikation med våra kunder sprida policyn om ren träning utan otillåtna preparat på vår anläggning samt vad som gäller om detta inte efterlevs.

Mjölby Träningstudio arbetar förebyggande för en ren träning utan otillåtna preparat genom utbildning av personal, samarbete med lokala och regionala organisationer och projekt.

Mjölby Träningstudio samarbetar med polisen och dopingtest kan utföras även när gymmet är obemannat. Vid misstanke om doping tipsar vi polisen.