Minimideltagande på passen

För att passen ska bli av måste det var minst:
3 deltagare på Spinning, GubbYoga, MRL, Yoga, Spinn/Tabata
5 deltagare på X-fit, Kombo