Ang Spinning och X-fit

Vi har sänkt minimiantalet för:
*Spinning till 3 deltagare
*X-fit till 5 deltagare