Vi följer restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen. Den 9/2 – 2022 lättas på flertalet restriktioner vilket innebär att det inte längre finns något max antal för hur många som samtidigt får vistas i våra lokaler och våra gruppass kan bokas fulla!

 

Följande uppmaningar kvarstår dock;

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vaccinerar sig
– Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som tyder på Covid-19

 

På hemsidan kommer du även i fortsättningen kunna se hur många som är inne på anläggningen just nu.

Undrar du över något så är du välkommen att ringa eller mejla dina frågor till oss!