Pandemilagen

På grund av den tillfälliga pandemilagen..

210110 kommer den nya Pandemilagen träda i kraft. Detta kommer att innebära följande för oss på Mjölby TräningStudio:

  • Vi ska begränsa antalet besökare på ”ett sätt som är säkert ur en smittskyddssynpunkt”
    • Redan innan denna lag träder i kraft har vi begränsat antal deltagare i både vår gymhall samt på våra gruppass. Du kan även live på hemsidan se hur många platser som finns kvar i gymhallen
  • Vi ska se till att trängsel undviks, att vi som vistas i lokalerna ska kunna hålla ett smittsäkert avstånd till varandra. Varje person bör kunna ha 10kvm till sitt förfogande
  • Vi måste kunna erbjuda er möjlighet till handtvätt eller desinfektion – hos oss har ni tillgång till båda delar
  • Det blir obligatoriskt för oss att ha ett maxantal på hur många som får vistas i lokalen, vilket antal det är i våra olika lokaler kan ni se nedan. Maxantalet är vi skyldiga att upplysa er om vid vår ingång, vi väljer även att upplysa er genom våra sociala medier (Instagram och Facebook, samt här på hemsidan)

Maxantal i lokalerna

* Max 25 personer i gymhallen
* Max 11 personer i X-fitsalen
* Max 11 personer i Spegelsalen
* Max 6 personer i Spinningsalen
* Max 5 personer i Cirkelrummet

 

Klicka här för att att komma till ”Svensk författningssamling – Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”. Där kan du läsa hela förordningen.

 

Vid frågor kontakta oss i receptionen, på våra sociala medier, via mail eller telefon!