Ungdom: Gäller tom 31/8 det år du fyller 19år.
Du har tillgång till hela gymmet och alla pass under bemannade tider och taggtider.

Ungdom Dagpass: Gäller tom 31/8 det år du fyller 19år.
Du har tillgång till gymmet på vardagar före kl. 15.00.

Vux.Studerande/Pensionär/Arbetslös/Mj.Kommun: Gäller från 31/8 det är du fyller 19år.
Du har tillgång till hela gymmet och alla pass under bemannade tider och taggtider.
Är du vuxenstuderande, sjukpensionär, arbetslös eller jobbar inom Mjölby Kommun
behövs giltigt intyg, studentintyg, studentkort, sjukintyg eller annat underlag.

Vux.Studerande/Pensionär/Arbetslös/Mj.Kommun Dagpass: Gäller från 31/8 det år du fyller 19år.
Du har tillgång till gymmet på vardagar före kl. 15.00 och under taggtider på
helgdagar.
Är du vuxenstuderande, sjukpensionär, arbetslös eller jobbar inom Mjölby Kommun
behövs giltigt intyg, studentintyg, studentkort, sjukintyg eller annat underlag.

Vuxen: Gäller från 31/8 det år du fyller 19år.
Du har tillgång till hela gymmet och alla pass under bemannade tider och taggtider.

Vuxen Dagpass: Gäller från 31/8 det år du fyller 19år.
Du har tillgång till gymmet på vardagar före kl. 15.00 och under taggtider på
helgdagar.

Åldersgränser på Mjölby TräningStudio:
Cirkelrummet – Från året du fyller 10år. Träning med förälder/vuxen.
Gymmet – Från året du fyller 13år. Träning med förälder/vuxen.
Gruppträning – Från året du fyller 13år. Gäller alla våra gruppass.
Egen träning i gymmet – Från året du fyller 15år. Med tydlig genomgång innan av
gympersonal.