Förlängd tid på Spinn/styrka

Pga GubbYogan 6/2, 13/2, 20/2 kommer Spinn/Styrka förlängas med ca 15 minuter.
17,30-18,45