Anti-doping policy

Mjölby Träningstudio Club AB anti-doping policy

Mjölby Träningstudio Club AB tar helt avstånd från och förbjuder doping och användandet av otillåtna preparat på vår anläggning, såväl av personal som tränande hos oss. Med doping menar vi alla otillåtna preparat i syfte att höja prestationsförmågan och som definierats av World Anti-Doping Agency.

Mjölby Träningstudio Club AB skall i alla avseenden förespråka en ren och hälsosam träning. Alla som jobbar hos oss ska vara medvetna om vår policy och det ska alltid finnas kunnig personal till hands för att hantera situationer där misstanke eller missbruk identifierats.

Mjölby Träningstudio Club AB skall via sina medlemskontrakt, på vår hemsida och med en god kommunikation med våra kunder, sprida vår policy om en ren träning utan otillåtna preparat på vår anläggning och vad som gäller om detta inte efterlevs.

Mjölby Träningstudio Club AB arbetar förebyggande för en ren träning utan otillåtna preparat genom utbildning av personal, samarbete med lokala och regionala organisationer och projekt.

Handlingsplan antidopingpolicy

Handlingsplan 2013

- Arbeta för att bli medlem samt certifierad av projektet 100% ren hård träning

- Utveckla ett nära samarbete med kommunala samordnare för anti- dopingfrågor samt polismyndigheten.

- Utveckla klara och tydliga rutiner för hantering av misstänkt eller bevisad doping i våra lokaler

- Erbjuda seminarium om doping och dess konsekvenser.

Långsiktig Handlingsplan

- Löpande utbildning av personal om doping

- Genom vårt uppträdande, engagemang och träningsmiljö tydliggöra vårt budskap om en ren träning.